Kyfoza

Definicja Kyfozy

 

W płaszczyźnie strzałkowej zdrowy kręgosłup zachowuje trzy naturalne krzywizny:

 Lordoza szyjna osiągająca od 20° do 40° 

  

    Kyfoza piersiowa od 20° do 40°

 

   Lordoza lędźwiowa od 30° do 50°

ky-2

Patologiczna Kyfoza (hiperkyfoza) jest definiowana jako deformacja płaszczyźnie strzałkowej, w której występuje nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi. 

(PM)

Data modyfikacji: Maj 10, 2015