Wrodzone

WRODZONE

PACJENT I

Pacjent z kyfozą. Zdjęcie boczne przed operacją.

RTG boczne kręgosłupa przed operacją.

Zdjęcie śródoperacyjne implantacja koszyków międzytrzonowych w celu rekonstrukcji kolumny przedniej.

20080929_b3

Stan po implantacji systemu stabilizacyjnego.

20080929_b4

Zdjęcie pacjenta wykonane po operacji.

RTG boczny kręgosłupa po operacji. Dostęp przedni z rekonstrukcją kolumny przedniej kręgosłupa.

PACJENT II

Usunięcie/ wycięcie dysków w obszarze deformacji

Implanty kręgosłupowe zamocowane do trzonów.

p-2

Implantacja dociętego i wypełnionego przeszczepami kostnymi koszyka w przestrzeń międzytrzonową w celu korekcji kyfozy i podparcia kolumny przedniej.

Zdjęcie śródoperacyjne- stan po operacji kręgosłupa w kyfozie. Widoczne odtworzone wysokości przestrzeni międzytrzonowych z wykorzystaniem koszyków wypełnionych przeszczepami kostnymi. Ramowy system stabilizacyjny.

Śródoperacyjny obraz kręgosłupa. Widoczne nasilone zmiany struktur kręgosłupa.

Implantacja dociętego i wypełnionego przeszczepami kostnymi koszyka w przestrzeń międzytrzonową w celu korekcji kyfozy i podparcia kolumny przedniej.

Zdjęcie RTG po operacji pacjenta

MRI kręgosłupa w Chorobie Scheuermanna.Widoczne nasilone zmiany struktur kręgosłupa.

Zdjęcie RTG przed operacją pacjenta kyfoza 68 stopni

Implant kręgosłupowy

p-10

(PM)