Możliwości zmniejszenia ryzyka powikłań neurologicznych. Potencjały wywołane.

Istnieją metody śródoperacyjnego monitoringu-kontroli zaburzeń funkcji neurologicznych.

W wybranych przypadkach stabilizacji kręgosłupa można wykorzystać śródoperacyjną rejestrację tzw. potencjałów wywołanych w celu zminimalizowania ryzyka powikłań neurologicznych.

azz1

Implantacja śruby transpedikularnej.


Obraz z monitora wskazujący prawidłowe prowadzenie śruby transpedikularnej.
azz3
Widok z monitora urządzenia monitorującego wskazujący połączenia elektrod.
azz4
Moduł podłączenia elektrod.
azz5
Ocena właściwego naprowadzenia śruby z wykorzystaniem sondy.
azz6
śródoperacyjny stan po implantacji śruby.

(PM)