Leczenie gorsetem

LECZENIE GORSETEM

Jedyną skuteczną metodą leczenia zachowawczego jest zastosowanie gorsetu ortopedycznego, dla postępujących skolioz w przedziale (25°-29°) do (40°-45°), noszonego przez 22-23 godziny na dobę do okresu zakończenia wzrostu zwykle 16-17r.ż.. Gorset ma na celu jedynie zahamowanie postępu skrzywienia w okresie skoków wzrostowych. Dobór odpowiedniego typu gorsetu zależy od charakteru skrzywienia. W każdym przypadku dobierany jest indywidualnie i wymaga systematycznych, co 4-6 miesięcy, modyfikacji.

Zastosowanie Gorsetu BOSTOŃSKIEGO Zdjęcie 1

g3

Zastosowanie Gorsetu BOSTOŃSKIEGO Zdjęcie 2

g4

RTG przed leczeniem i w trakcie leczenia Zdjęcie 1

g1

RTG przed leczeniem i w trakcie leczenia Zdjęcie 2

g2

Zdjęcie 1

g6

Zdjęcie 2

g7

Gorset ortopedyczny typu Bostońskiego stosowany w leczeniu skoliozy idiopatycznej o kącie skrzywienia 25-40o. Skuteczność leczenia zależy głównie od czasu noszenia minimum, to 22 godziny na dobę.

Dzieci z postępującym skrzywieniem przekraczającym 40° - 45° i przy nieskutecznym leczeniu gorsetem wymagają leczenia operacyjnego.

 

(PM)