Rehabilitacja

Wszystkie dzieci z rozpoznaną skoliozą oraz innymi deformacjami kręgosłupa, powinny znajdować się pod stałą, fachową opieką medyczną (ortopedów, lekarzy innych specjalności, rehabilitantów, pielęgniarek szkolnych).

Konieczne jest systematyczne kontrolowanie pacjenta z oceną kliniczną i/lub radiologiczną pod kątem ewentualnego postępu deformacji.

Takie postępowanie pozwala na wdrożenie indywidualnego programu terapeutycznego, zależnego od stopnia skrzywienia kręgosłupa, szybkości postępu deformacji i wieku chorego.

    • Wspomniane fazy leczenia, to:
  • systematyczna obserwacja we wczesnych okresach skrzywienia,
  • realizowanie programów rehabilitacji, które nadal w Polsce uważane są za właściwe leczenie skoliozy, ale tylko do wartości skrzywienia nie przekraczających 250,
  • gorset ortopedyczny (np. Boston, Milwaukee) dla skrzywień 250-400
  • operacja przy postępujących skrzywieniach od 400

Na każdym etapie leczniczych programów zachowawczych istnieje konieczność kontroli rentgenowskiej kręgosłupa (przeważnie, co 6-12 miesięcy, wyjątkowo częściej).
Niedopuszczalne jest ocenianie postępu skoliozy, czy innych deformacji kręgosłupa, lub jego braku jedynie na podstawie zwykłej fotografii, jak to się niejednokrotnie dzieje w gabinetach rehabilitacyjnych.
Jedyną obiektywną metodą oceny nadal pozostaje RTG kręgosłupa zlecony przez lekarza po zbadaniu pacjenta.
Realizowanie takiego schematu działania pozwala na uniknięcie opóźnienia terapii na każdym jego etapie.

Sposób i zakres prowadzenia programu leczniczego powinien być dobierany przez specjalistę indywidualnie dla pacjenta.
W ramach etapu rehabilitacji specjalista w tej dziedzinie odpowiada za dobór ćwiczeń, stopień ich trudności i intensywność.

Programy usprawniania leczniczego obejmują zarówno ćwiczenia jak i naukę korygowania postawy.

Ćwiczenia poprzez świadome kontrolowanie postawy ułatwiają utrzymanie poprawnej sylwetki. Zapewniają one również poprawę ogólnej wydolność organizmu. Amerykańskie wieloośrodkowe badania przeprowadzone na kilkutysięcznej grupie chorych z deformacjami kręgosłupa uwodniły jednak brak skuteczności rehabilitacji, elektrostymulacji i innych manipulacji w obrębie kręgosłupa np. masaży w przypadkach postępujących skolioz, które przekroczyły 250.

 

(PM)