Na czym polega wykonanie korekcji garbu powstałego w wyniku skoliozy ?

Należy zawsze pamiętać, że głównym celem leczenia skoliozy jest zahamowanie postępu skrzywienia, a nie leczenie wyglądu pacjenta.
Wykonanie korekcji garbu jest zabiegiem typowo kosmetycznym. Nie ma do niego żadnych wskazań medycznych, istnieje jedynie aspekt psychologiczny wady-obecność garbu.
Po tego typu zabiegu czasowo może zmniejszyć się pojemność oddechowa pacjenta. Jeden z typów operacji korekcji garbu polega na wycinaniu fragmentów żeber w obszarze szczytu deformacji po jej stronie wypukłej.
Jest to podobnie jak i stabilizacja kręgosłupa bardzo rozległa operacja. Przy podejmowaniu decyzji o zabiegu należy rozważyć korzyści płynące z zabiegu i ryzyko z nim związane.

 

 

Comments are closed.