Kyfoza

Najczęściej występującą chorobą w przebiegu której dochodzi do powstania nadmiernej kifozy piersiowej jest choroba Schereumanna. Patologia dotyczy głównie płaszczyzny strzałkowej. Częstość występowania w populacji sięga 0,4-8,3%. Choroba równie często dotyczy dziewcząt, jak i chłopców. Głównymi objawami powodującymi zgłaszanie się do lekarza są: narastające zaokrąglenie pleców i dolegliwości bólowe kręgosłupa. 

Kyfoza w przebiegu choroby Schereumanna
Kyfoza w przebiegu choroby Schereumanna

Przyczyny choroby

Etiologia choroby Scheuermanna jest nieznana. 

Poczatek choroby przypada zwykle między 12 a 14 rokiem życia. Niejednokrotnie proces chorobowy rozpoczyna się wcześniej.

Podstawą rozpoznania (poza badaniem klinicznym) jest RTG w projekcji bocznej. 

Relacja zachorowalności wśród kobiet i mężczyzn wynosi średnio 1.5:1

15 letni chłopiec z chorobą Scheuermanna. Widoczna hyperkyfoza piersiowa strukturalna.
W pochyleniu uwidacznia się garb żebrowy.

Nieoperacyjne leczenie Choroby Scheuermana

Kyfoza piersiowa większa niż 60° jest u pacjentów wyraźnie widoczna. Celem podjęcia leczenia jest działanie zmierzające do zahamowania progesji deformacji i uniknięcie komplikacji zdrowotnych w przyszłości.

Zachowawcze leczenie choroby Scheuermmanna jest zbliżone do leczenia skoliozy idiopatycznej

Po ocenie deformacji i ryzyka jej postępu następuje wybór właściwej metody leczenia.  

Leczenie gorsetem wykorzystywane jest w celu zapobiegania, progresji (postępowi) deformacji. 

W leczeniu deformacji kyfotycznych najczęściej stosuje się gorset typu Milwaukee.

Zastosowanie gorsetu typu Milwaukee w leczeniu kyfozy młodzieńczej.

Operacyjne leczenie Choroby Scheuermanna

Wskazania do podjęcia leczenia operacyjnego : 

 • Pacjenci z kyfozą >= 65°.
 • Dorośli, z przwlekłym bólem, progresją skrzywienia lub postępującymi objawami neurologicznymi.

 

Pacjent z chorobą Scheuermmanna przed i po operacji.

PACJENT 1

Pacjent z kyfozą. Zdjęcie boczne przed operacją.
RTG boczne kręgosłupa przed operacją.
Zdjęcie śródoperacyjne implantacja koszyków międzytrzonowych w celu rekonstrukcji kolumny przedniej.
Stan po implantacji systemu stabilizacyjnego.
Zdjęcie pacjenta wykonane po operacji.
RTG boczny kręgosłupa po operacji. Dostęp przedni z rekonstrukcją kolumny przedniej kręgosłupa.

Pacjent 2

Usunięcie/ wycięcie dysków w obszarze deformacji
Implanty kręgosłupowe zamocowane do trzonów.
Implantacja dociętego i wypełnionego przeszczepami kostnymi koszyka w przestrzeń międzytrzonową w celu korekcji kyfozy i podparcia kolumny przedniej.
Zdjęcie śródoperacyjne- stan po operacji kręgosłupa w kyfozie. Widoczne odtworzone wysokości przestrzeni międzytrzonowych z wykorzystaniem koszyków wypełnionych przeszczepami kostnymi. Ramowy system stabilizacyjny.
Śródoperacyjny obraz kręgosłupa. Widoczne nasilone zmiany struktur kręgosłupa.
Implantacja dociętego i wypełnionego przeszczepami kostnymi koszyka w przestrzeń międzytrzonową w celu korekcji kyfozy i podparcia kolumny przedniej.
Zdjęcie RTG po operacji pacjenta
MRI kręgosłupa w Chorobie Scheuermanna.Widoczne nasilone zmiany struktur kręgosłupa.
Zdjęcie RTG przed operacją pacjenta kyfoza 68 stopni
Implant kręgosłupowy

Tej wrodzonej wadzie często towarzyszy deformacja kręgosłupa (skolioza, kyfoza) Częstość występowania deformacji kręgosłupa zależy od wysokości porażenia. Ryzyko zwiększa się znacznie od poziomu rozszczepu powyżej L3.

Deformacja kręgosłupa występuje w 100% przy rozszczepie na poziomie piersiowego odcinka kręgosłupa w porównaniu z ryzykiem 60%, gdy wada obejmuje kręgosłup od poziomu L4.