Definicja Kyfozy

 

W płaszczyźnie strzałkowej zdrowy kręgosłup zachowuje trzy naturalne krzywizny: 


 Lordoza szyjna osiągająca od 20° do 40° 

      Kyfoza piersiowa od 20° do 40°
 

 

   Lordoza lędźwiowa od 30° do 50°

Patologiczna Kyfoza (hiperkyfoza) jest definiowana jako deformacja płaszczyźnie strzałkowej, w której występuje nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi. 

Definicja Kyfozy