Kręgozmyk

Zdjęcia: 
RTG w pozycji bocznej. Bardzo zaawansowany kręgozmyk.
Widok w MR.
Zdjęcie śródoperacyjne.
Zdjęcie śródoperacyjne
RTG – stan po repozycji i stabilizacji kręgosłupa. Projekcja boczna.
Projekcja AP.

Kręgozmyk

Kręgozmyk - stabilizacja i repozycja

Kręgozmyk_IV-V stopień. RTG boczne kręgosłupa.  Widoczny całkowity ześlizg L5 w stosunku do S1.
RTG w projekcji AP.
Stan po repozycji kręgozmyku i stabilizacji.
Stan po repozycji kręgozmyku i stabilizacji.  Pacjent bez objawów neurologicznych.