O bezpieczeństwie badań rentgenowskich

TNS: co Polacy sądzą o bezpieczeństwie badań rentgenowskich

skolioza, kręgosłup, operacja, zwyrodnienia, sztuczny dysk, kyfoza, kifoza, garb, skrzywienie kręgosłupa, nowotwory, garb żebrowy

Dawka promieniowania, ochrona radiologiczna oraz częstotliwość wykonywania badań RTG to dla większości pacjentów istotne kwestie - wskazują wyniki badania TNS "Polacy o promieniowaniu rentgenowskim" oceniającego świadomość społeczeństwa w zakresie szkodliwości promieni RTG.

Dla prawie 90 proc. ankietowanych duże bądź bardzo duże znacznie ma dawka promieniowania. Prawie połowa respondentów (49 proc.) byłaby nawet w stanie dopłacić do badania, by zmniejszyć oddziaływanie promieni rentgenowskich na swój organizm. Jedynie co dziewiąty Polak twierdzi, że są one obojętne dla zdrowia.

Pozostałe kwestie - ochrona radiologiczna i częstotliwość wykonywania badań - również są ważne dla Polaków. Jako bardzo istotne lub istotne uznało je kolejno 89 proc. i 88 proc. respondentów.

Polacy są pozytywnie nastawieni do rozwoju technologicznego. Prawie trzy czwarte (73 proc.) ankietowanych uważa, że zaawansowanie technologiczne sprzętu do badań RTG ma wpływ na ich zdrowie i życie. Co ciekawe, częściej z taką opinią zgadzają się kobiety, osoby z wyższym wykształceniem, a także ci, którzy są skłonni dopłacić do badania z użyciem zmniejszonej dawki promieniowania.

 

(PM)